Tuesday, March 18, 2008

Metodolohiya

METODOLOHIYA

Ang pananaliksik na ito ay binubuo ng mga panayam namin sa mga pamilyang walang tirahan,pati na rin sa dalawang batang aming nakilala na matagal ng naninirahan sa kalye. Ang aming pananaliksik ay binubuo rin ng sarbey at graph.